Vzdělání:
2018 – ukončení studia na LF MU Brno

Praxe:
2018 – doposud Fakultní nemocnice Brno – Ortopedická klinika (reference prof. MUDr. Martin Repko, PhD.)

Odborné stáže, kurzy a pozice:
2015 – IFMSA CZ – člen
2015 – 2016 – 1. Ortopedická klinika, FNUSA v Brně (reference doc. Zbyněk Rozkydal, Ph.D.)
2016 – Kurz urgentní medicíny
2016 – Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, Brazílie – zahraniční pracovní pobyt (reference Dr. Paulo Cesar Fructuoso)
2016 – 2017 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno (reference prof. Ladislav Plánka, Ph.D.)
2017 - Medical University of Białystok, Polsko - zahraniční studijní pobyt

Odborná specializace:
Dospělá ortopedie
Sportovní traumatologie a problematika pohybového aparátu
Spondylochirurgie – problematika páteře

Profesionální registrace:
ČLK – Česká lékařská komora
ČSOT – Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
ČSCHS – Česká spondylochirurgická společnost
ČLS JEP – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Email: michalgalko.sk@gmail.com