Metatarsus addductus/varus (MA) je nejčastější deformitou nohy u novorozenců. Metatarsy (nártní kosti) jsou skupina kostí ve střední části nohy. Každá noha má pět metatarzálních kostí, z nichž každá je spojena se základními články prstů. Metatarsus adductus/varus označuje stav, kdy jsou metatarzální kosti otočeny směrem ke středu těla. To způsobuje viditelnou deformitu. Často jsou postiženy obě nohy. Jedná se o běžný vrozený stav u kojenců, o kterém se předpokládá, že je způsoben polohou dítěte v děloze, která vede k abnormální addukci přední nohy v tarzometatarzálním kloubu. Deformita může být „flexibilní“ (chodidlo lze do určité míry pasivně narovnat) nebo „neflexibilní / rigidní“ (nohu nelze pasivně narovnat).

Tato deformita se vyskytuje asi u 1 novorozence na každých 12 narozených dětí. Metatarsus adductus je oboustranný přibližně v 60 % případů. Tato deformita a má stejnou frekvenci u chlapců a dívek. Děti s Metatarsus adductus/varus mají vyšší výskyt vývojové dysplazie kyčelního kloubu (DDH). Zvýšený výskyt je v pozdním těhotenství, v prvním těhotenství, v těhotenství dvojčat a oligohydramnion. Většina mírných případů odezní bez léčby. (Přibližně 86 %) Asi u 14 % postižených dětí však deformita přetrvává až do dospělosti. Ačkoli většina mírných případů MA vymizí do doby skeletální zralosti , přetrvávání deformity je spojeno s rozvojem hallux valgus (HV). Incidence MA u pacientů s HV je uváděna v rozmezí 22-30%.

Ortéza UNFO

Ortéza UNFO (Universal Neonatal Foot Orthosis) je revoluční pomůcka navržená speciálně pro léčbu metatarsus adductus (MA) u novorozenců a kojenců.

Jsme první pracoviště v ČR využívající k léčbě Metatarsus adductus/varus tuto nejmodernější ortézu UNFO

UNFO je první ortopedické pomůcka, která lze použít i na malou novorozeneckou nohu, a které se aplikuje pouze na nohu a neomezuje pohyb v kotníku. Poskytuje mnohem lepší, bezpečnější a méně stresující řešení než jiné typy ortéz primárně určených pro jiné diagnozy.

Diskrétní, sandálový design ortézy UNFO umožňuje jemnou a pohodlnou péči. Ortéza šetří rodiče a kojence zbytečného fyzického a sociálního dyskomfortu, který může být spojen s redresním sádrováním. Ortéza UNFO má řadu výhod jak pro pacienty, tak pro lékaře.

Ortéza UNFO je k dispozici ve dvou velikostech pro levou i pravou nohu. Je vhodná pro kojence a batolata až do 12-18 měsíců věku (záleží na velikosti nohy).

Ortéza není v současné době hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nicméně očekáváme úhradu pojišťovnami v budoucnu.

Pro informace o léčbě nás kontaktujte na: dr.karel.urbasek@gmail.com

proklik na: https://unfo-med.com/