Zabývá se specializovanou péčí v oboru fyzioterapie pro dospělé a dorost. Komplexní péče
zahrnující diagnostiku, nastavení plánu terapie, řádnou edukaci a následně autoterapii, je vždy
individuálně přizpůsobena na tělo klienta. Při terapii využívá mimo jiné metod individuální
kinezioterapie, včetně manuálních technik, aplikace kineziotapingu, poradenství v ergonomii
a specializované koncepty k oslovení hlubokého stabilizačního systému pracující na
neurofyziologickém podkladě. Podrobněji se zaměřuje na problematiku nohy a fyzioterapii po
korekčních operacích deformit nohy v dospělém věku, dále na fyzioterapii skolióz a jiné
vertebrogenní obtíže.

Rezervace možná emailem: kucharova.tereza@post.cz

Vzdělání
- Bc. studium Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií –
obor Fyzioterapie (2012 – 2015)
- Mgr. studium Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií – obor Koordinace
rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (2016 – 2018)
- Atestační studium v oboru Aplikovaná fyzioterapie, NCO NZO 2018

Odborné kurzy
- Instruktor fitness – školitel: PaedDr. Petr Tlapák, CSc. (TONUS, duben 2014)
- Terapeutické využití kineziotapu – školitel: Bc. Jitka Kobrová (REHASPORT
TRADE s.r.o., červen 2014)
- Akrální koaktivační terapie – školitel: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
(REHASPRING, září – prosinec 2015)
- Hluboký systém stabilizace páteře – školitel: Mgr. Petr Bitnar (FN Brno, leden 2016)
- Fyzioterapie u poruch dýchání – školitel: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. (FTK UP
Olomouc, únor 2016)
- Diagnostika a terapie u poruch nožní klenby – školitel: Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D:
(NCO NZO Brno, říjen 2016)

Email: kucharova.tereza@post.cz