Termíny Brno

Říjen 2024
Po
Út
St
Čt
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
1

MUDr. Karel Urbášek, Ph.D. vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity obor všeobecné lékařství. Je atestovaným lékařem v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Již od studentských let se věnoval dětské ortopedii. V rámci Masarykovy univerzity je zapojen do výuky budoucích lékařů a do řady vědeckých a výzkumných projektů. Jeho mateřským pracovištěm je Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno a LF Masarykovy Univerzity. Od roku 2020 je zde vedoucím lékařem pro Dětskou ortopedii. V posledních letech se zabývá zejména problematikou korekcí vrozených a získaných deformit pohybového aparátu u dětí a mladistvých, prodlužováním dolních končetin a sportovní traumatologií, zejména kolenního kloubu. Absolvoval četné stáže a kurzy v Evropě i ve Spojených státech.

Odborný životopis

Vzdělání:
2010 – ukončení studia na LF MU Brno
2013 – I. stupeň ortopedické specializace
2018 – odborná způsobilost (atestace) v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
2019 – obhajoba doktorské práce (Ph.D.) - LF MU Brno

Praxe:
2008 – 2010 – Anatomický ústav LF MU Brno – asistent – výuka studentů
2010 – dosud – lékař Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno
2012 – dosud - odborný asistent pro výuku ortopedie a traumatologie studentů LF MU
2020 – ordinář pro dětskou ortopedii na Klinice dětské chirurgue, ortopedie a traumatology FN Brno

Odborná specializace:
Dětská ortopedie – vrozené vady pohybového aparátu, léčba deformit končetin, prodlužování končetin
Sportovní traumatologie - artroskopie velkých kloubů včetně rekonstrukčních operací

Odborné stáže a kurzy:

2021: Stáž v Rambam Health Care Campus (Haifa, Izrael) reference prof. Mark Eidelman

2020 - Baltimore virtual Limb Deformity Course (Baltimore, MD,USA)

2020 - ATLS course (Advanced Trauma Life Support) (Brno, CZ)

2020 – Congenital deficiencies live surgery course (Paley Orthopedic & spine institute, West Palm Beach, FL, USA)
2019 - EPOS BAT Advanced Course: Pediatric Hand and Upper Extremity Surgery (Vienna, Austria)
2020 – Congenital deficiencies live surgery tutorial (Paley Orthopedic & spine institute, West Palm Beach, FL, USA)
2017 – Six-Axis Deformity Correction - Speed Planning Course (Baltimore, MD, USA)
2017 – Baltimore Limb Deformity Course (Baltimore, MD USA)
2015 a 2017 – Odborná stáž - ortopedie a traumatologie ruky (Ústav chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou, Dr. Kebrle)
2016 – EPOS BAT Advanced course - Current Concepts on the Orthopaedic Management of Cerebral Palsy (Vienna, Austria)
2016 – Dissection cource „Advanced arthroscopic techniquies in the shoulder“ (Brno, ČR)
2016 – Arthrex Lab „Knee and Shoulder arthroscopy workshop“ (Munich, Germany)
2016 – Arthrex Lab „Knee and Shoulder arthroscopy workshop“ (Munich, Germany)
2015 – AAOS-POSNA - IPOS course - (Orlando, FL, USA)
2015 – Arthrex days 2015 „New trends in arthroscopy“ (Přerov, ČR)
2014 – DePuy Synthes „Artroskopické sympozium: Rekonstrukce LCA (Ostrava, ČR)
2013 – EFORT-EPOS BAT instructional course - Pediatric trauma (Vienna, Austria)
2012 – EFORT-EPOS BAT instructional course - Pediatric orthopaedics II (Vienna, Austria)
2012 – EFORT-EPOS BAT instructional course - Pediatric orthopaedics II (Vienna, Austria)
2011 – Specializační odborná stáž IPVZ - Artroskopie velkých kloubů (ÚN Brno, ČR)
2011 – Kurz IPVZ „Ultrasonografie v ortopedii“ (Praha, ČR)

Publikační a vědecká činnost:
Autor a spoluautor článků v odborných impaktovaných a recenzovaných časopisech
Autor přednášek a posterů v ČR i zahraničí (USA, Turecko, UK, Francie, Rakousko, Řecko, Itálie)
Spoluřešitel několika grantových projektů

Členství v odborných společnostech:
ČSOT – Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
ČSTL – Česká společnost tělovýchovného lékařství
ESSKA – Europen society for sport traumatology, knee surgery and arthroscopy
ESMAC – Europian society for movement analysis adults and children

Email: dr.karel.urbasek@gmail.com