Jmenuji se Martina Víchová a jsem dětská fyzioterapeutka. Zaměřuji se především na prevenci správného motorického vývoje dětí už od nejmenších miminek. Pomáhám dětem provnímat pohybové vzorce, které se z nějakého důvodu nezapojují správně, a ukazuji rodičům jemné a hravé způsoby, kterými zkvalitní pohyb.
Ve své praxi využívám dle potřeby prvky z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace, Akrální koaktivační terapie, Newborn mowement assesment, Míčkování, Respirační terapie nebo Neurovývojové stimulace.
V rámci prevence pořádám workshopy pro rodiče o dětské noze. Věřím, že období před samotnou chůzí je pro vývoj dětské nohy klíčový, a proto ji můžeme pozitivně nebo negativně ovlivňovat již od narození naší péčí. Kladu důraz na zdravé obouvání, aby dětská bota podporovala přirozenou funkci dětské nohy a nedeformovala ji již od útlého věku.

Zastávám názor, že pokud se rodičům něco ve vývoji dětské nohy nezdá, kvalitní dětská fyzioterapie by měla být prvotní volbou před vložkováním nebo pevnou kotníkovou obuví.

Nejčastěji řeším:
odchylky motorického vývoje miminka
poradenství správného vývoje dětských nohou – funkční pes planovalgus, vtáčení špiček při chůzi dovnitř, stáčení kolen do X, do O
vadné držení těla
Věřím, že dětská fyzioterapie může být prospěšná tehdy, pokud je prováděna jemně, hravě a v souladu s dětskými potřebami.

Vzdělání a praxe:
2020 – privátní ortopedie Orto Poul spol. s.r.o.
2019 – doposud – působení v projektu LOKOMOCE – pohyb jako prevence
2013 – doposud – rodičovská dovolená – lektorské vedení dětských masáží s prvky fyzioterapie v dětských centrech
2010 – 2013
fyzioterapeutka v Dětské nemocnici v Brně,
podílení na výzkumu genové terapie u dětí s Duchenovou muskulární dystrofií
zvyšování kvality života dětských pacientů s Duchennovou muskulární dystrofií, Beckerovou muskulární dystrofií a revmatoidní artritidou
2010 – ukončení studia na LF MU obor Fyzioterapie (titul Mgr.)
2008 – ukončení studia na 1. LF UK obor Fyzioterapie (titul Bc.)

Absolvované kurzy:
Dynamická neuromuskulární stabilizace  část A,B,C,D– školitel: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Newborn movement assessment – školitel: Michell Turner (Arizona)
Diagnostika a terapie funkce dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie – školitel: Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.
Diagnostika a terapie funkci nohy z pohledu vývojové kineziologie – školitel: Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.
Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta – školitel: Mgr. Veronika Kristková
Hra jako terapie – školitel: Mgr. Veronika Kristková
kurz Kinesio Taping® Method – školitel: Mgr. Michael Peroutka
Barefoot A, Barefoot B– školitel: Mgr. Jana Kracíková, Mgr. Eva Gruberová
Akrální koaktivační terapie v pediatrii dle PhDr. Mgr. Ingrid Palaščákové Špringrové, PhD.
Míčkování I a II dle Zdeňky Jebavé – školitel: Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.,
Neurovývojová stimulace část  I, II – školitel: Mgr. Marja Volemanová, DiS
základy Tradiční čínské medicíny – MUDr. Doris Danielová
Masáže dětí a kojenců 1 – školitel: Mgr. Jana Hašplová
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu – měkké a mobilizační techniky dle prof. Lewitta – školitel: Mgr. Petr Pospíšil, PhD.,
Respirační (dechová) fyzioterapie – školitel: Doc. Paedr. Libuše Smolíková,Ph.D.,
Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě – školitel: Jarmila Čápová,
Alpha nursing – naplnění specifických potřeb novorozence během jeho vývoje, především v prvním roce života – školitel Mona Lisa Boyesen.

Email: martina@martinavichova.cz