Vystudoval na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity obor lékařství a následně získal na stejné fakultě bakalářský titul v oboru fyzioterapie pod vedením Prof. Koláře. Je atestovaným ortopédem a od začátku se s velkým zájmem věnoval dětské ortopedii, zejména dětské neuro-ortopedii. Během svého postgraduálního doktorského studia zkoumal biomechaniku chůze u dětí s DMO a její pooperační změny. V rámci doktorského studia zavítal do biomechanické laboratoře Lékařské univerzity Graz, Rakousko. V roce 2015 se zde i habilitoval a byl mu udělen akademický titul docenta. V současné době pracuje jako dětský ortopéd se specializací na léčbu dětí s neurologickým postižením pohybového aparátu. Vědecky se zabývá biomechanikou chůze a vlastnostmi spastického svalu. V této oblasti již publikoval desítky mezinárodně hodnocených prací. Přednáší na mezinárodních kongresech a věnuje se pregraduálnímu i postgraduálnímu vzdělávání studentů.