Registrace na test

Duben 2024
Po
Út
St
Čt
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
1
2
3

Základní informace

V ambulanci Orto Poul probíhá antigenní testování veřejnosti a firem. V případě zájmu o testování mezi 07.00 a 14.00 je nutná rezervace. Testy jsou pro veřejnost zdarma.
Otestovat se může občan ČR nebo osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice. Stěr bude proveden POUZE osobám s vytvořenou registrací a po prokázání se občanským průkazem a nebo kartičkou pojišťovny.
Stěr je možné provést 1x za 3 dny. Osobě mající v posledních 90-ti dnech pozitivní PCR nebude odběr proveden.
Na výsledky se NEČEKÁ. Po provedení testu odcházíte. Obdržíte SMS a EMAIL se zprávou o výsledku testu. EMAIL je zabezpečen Vaším rodným číslem (bez lomítka).
Pokud vyšetření POC antigenním testem vyjde pozitivní, je doporučen pro ověření RT-PCR na dalším pracovišti. Žádanku do systému ISIN pro Vás zajistíme po telefonické domluvě. Negativní výsledek antigenních testů není dokladem pro cestu do zahraničí.

Registrujte se ve formuláři.

Další informace

Tento materiál shrnuje nejčastější dotazy k plošnému testování osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím antigenních testů (dále jen „testování“). Převzato z VZP portálu: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/faq-plosne-testovani.pdf

Jaké předpisy určují pravidla plošného testování osob?

Plošné testování osob probíhá na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 7. 12. 2020 , které je mj. zveřejněno na webových stránkách MZ ČR – více informací. Toto mimořádné opatření upravuje rozsah povinností poskytovatelů, kteří testování provádí a určuje kdo má na testování nárok a jaké podmínky musí být pro testování splněny. Výše zmíněné mimořádné opatření z pohledu VZP ČR provádí organizační opatření VZP ČR č. 54/2020, které je dostupné na webových stránkách VZP ČR.

Kdy plošné testování osob probíhá?

Testování probíhá v období od 16. 12. 2020 do odvolání – viz Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 7. 1. 2021.

Jak často mohou osoby v rámci plošného testování podstoupit antigenní testování?

Pojištěnec, který se prokáže průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, má nárok na bezplatné provedení testování nejvýše jedenkrát za 3 dny (viz Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 28. 1. 2021).

Co je to antigenní testování?

Jedná se o vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Provádí se stěrem z nosohltanu. Testování je zdarma pro pojištěnce českého veřejného zdravotního pojištění.

Co když bude výsledek antigenního testu pozitivní?

V případě pozitivity je u bezpříznakových pacientů nutno provést kontrolní PCR test. Žádanku vystaví naše odběrové centrum. Pacient postupuje dle doporučení Vlády ČR – viz zde: https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/interpretace-vysledku-antigenniho-testu-jak-se-zachovat-po-obdrzeni 

Jaký je další postup v případě pozitivity i u následného PCR testu?

V případě pozitivního výsledku je třeba kontaktovat registrujícího praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici. Lékař tuto skutečnost zaznamená do zdravotnické dokumentace a domluví se s klientem na dalším postupu.

Další informace o antigenním testování naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.