Důležité sdělení

Vzhledem ke své pokračující maligní chorobě jsem se rozhodl převést svoji praxi na dva vynikající ortopédy – kolegy MUDr. Karla Urbáška a MUDr. Jana Kocandu. Oba lékaře roky znám a jsem přesvědčen o jejich vysoké kvalitě a nejen proto jsem si je vybral jako své nástupce.

Budu Vám nadále sloužit jak na ambulanci, tak při operacích, dokud mi to zdraví dovolí. Ambulanci v Brně redukuji na 4 dny.

MUDr. Karel Urbášek je vysoce erudovaný dětský ortopéd, skvělý operatér s mimořádně pěkným vztahem k dětským a dospívajícím pacientům. Jak čeští, tak zahraniční pacienti se v něm rozhodně nezklamou. Dosud jsme spolu odoperovali úspěšně stovky pacientů. V dětské ortopedii je to rozhodně můj nejlepší dosavadní žák.

MUDr. Jan Kocanda orientován na dospělou ortopedii, zejména na problematiku páteře a náhrad velkých kloubů. Je výborným diagnostikem, trpělivým a empatickým lékařem. Oba dva mají zázemí svých mateřských klinických pracovišť v případě nutnosti hospitalizace, event. operace.

Vzhledem k jejich domácímu pracovišti jsou schopni pacientům nabídnout nadstandardní personální a technické vybavení. Pracují na pracovišti nejvyššího typu v ČR. Prostě se o pacienta kompletně postarají od vstupní prohlídky až po pooperační sledování. Je na ně absolutní spolehnutí.

Věřím, že se moji dosavadní pacienti budou v dobrých rukou kolegů Karla
Urbáška a Jana Kocandy.

Dne 20. 7. 2018 prof. MUDr. Jan Poul, CSc.