Vzdělání a akademická kvalifikace: 
2019 Odborný kurz Neodkladná resuscitace a urgentní stavy pořádaný RZP
2019 Dvouletý výcvik Trager® metody (části L1, L2, L3, Applied Anatomy 1,2, Mentastics, supervizní hodiny a praxe)
2019 Odborný kurz Hra jako terapie vedený Mgr. Kristkovou, Mgr. Jerolímovou a Bc. Šámalovou
2019 Odborný kurz Výchova a nemoci dětí 0-18 let z hlediska psychosomatiky – MUDr. Klímová a Mgr. Fialová
2018 Odborný kurz Neodkladná resuscitace a urgentní stavy pořádaný RZP
2018 Neuro-vývojová terapie aneb Pohybem se učíme ® vedený Mgr. Marjou Volemanovou
2018 Newborn Movement Assessment vedený Michelle Turner
2018 Koncept Trager – význam čelisti a jazyka (lektor Luca di Napoli)
2017 Víkendový seminář Hormonální jógové terapie vedený Petrou Rožumberskou
2016 Psychomotorický vývoj dítěte, jeho rozvoj a handling dle Kiedroňové (videokurzy a semináře)
2016 Mezinárodní titul CKTP Kinesio Taping Association International
2015/2016 Škola tradiční čínské medicíny MUDr. Doris Danielové (1. ročník)
2015 Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody vedený paní Zuzanou Frankovou
2015 Thomas Myers´ & James Earls´ Anatomy Trains I
2015 Certifikovaný kurz Kinesio Taping KT3 pod záštitou Kinesio Taping Association International
2014 Certifikovaný kurz Základy body-psychoterapie pořádaný společností Hélio – centrum pro duševní zdraví
2014 Certifikovaný kurz Kinesio Taping KT1/KT2 pod záštitou Kinesio Taping Association International
2014 Baňkování podle Tradiční čínské medicíny, Škola Tradiční čínské medicíny Mgr. Bc. Romana Šimáčka, MBA
2013 Odborný seminář Kinesio Taping Method s Dr. Kenzo Kasem
2013 The Musculoskeletal ultrasound course, accredited by Czech Health Care ministry (International certificate by Assoc. Prof. Luboš Hrazdira M.D., PhD., Member of the Advisory Committee of International Society for Musculoskeletal Ultrasound)
2013 Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo akreditované POUZP
2013 Certifikovaný kurz Terapie BPP podle Čápové, akreditovaný MZ ČR
2013 Certifikovaný kurz Medical Taping Concept
2012 Certifikovaný kurz Klappovo lezení podle Čápové, akreditovaný MZ ČR
2012 Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace C podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR
2012 Intenzivní kurz fyzikální terapie B pořádaný Mgr. J. Urbanem pod záštitou UP Olomouc
2012 Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch, akreditovaný MZ ČR
2011 Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace B podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR
2011 Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace A podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR
2011 Intenzivní kurz fyzikální terapie A pořádaný Mgr. J. Urbanem pod záštitou UP Olomouc
2010 Certifikovaný kurz Sball – 3D koordinace pánve a kyčelního kloubu pořádaného Spiraldynamik a akreditovaný MZ ČR
2010 Mezinárodně certifikovaný kurz Kinesiology Taping uznávaný MZ ČR
2009 Certifikovaný kurz Sportovní trénink a sportovní fyzioterapie akreditovaný MZ ČR
2009 Certifikovaný kurz Tapování akreditovaný MZ ČR
2009 – 2010 NIDM, AISIS o.s., e-Pedagogika pro externí pracovníky, ukončení závěrečnou zkouškou a prací na téma: „Biorytmy a jejich vliv na výběr vhodné aktivity v průběhu dne”
2006 Masérský kurz pro sportovní a rekondiční maséry u MVDr. M. Boudjaouiho

Jazykové znalosti: 
Angličtina: 2013 International English for Speakers of Other Languages (IESOL) – Communicator – B2, Level 1 Certificate in ESOL International, 2009 Preliminary English Test, Council of Europe Level B1 Pass with Merit, Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International
Němčina: B2
Latina: A2

Přehled zaměstnání: 
od 2018 DRADR s.r.o. ambulance interní, kardiologická a tělovýchovná – fyzioterapeutka
2011 – 2018 NZZ ambulance sportovní fyzioterapie, detašované pracoviště ambulance ortopedie doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc. – fyzioterapeutka
2011 – 2018 Fakulta sportovních studií MU, Katedra podpory zdraví – odborná asistentka
2009 – 2011 ÚSP pro TPM Kociánka – fyzioterapeutka
2009 – 2012 Fitness Blue Gym – instruktorka BODY & MIND lekcí
od 2009 Studio Mezi Dvěma Slunci – fyzioterapeutka
2006 – 2009 Rekondiční studio Petry Debefové – masérka
2000 – 2012 Salesiánské středisko mládeže Brno – Žabovřesky – lektorka BODY & MIND lekcí, instruktorka fitness, instruktorka tance

Pedagogická činnost: 
2010-2018 FSpS MU, Katedra podpory zdraví: Aplikovaná fyzikální terapie, Fyzikální terapie, Balneologie, Aplikovaná fyzioterapie, Sportovní fyzioterapie, Bakalářská práce, Diplomová práce, Odborná praxe
od 2012 vedení seminářů o vnímání těla a vědomé práce s dotekem v rámci Prožij pohyb, přednášky v oblasti hravé využití fyzikální terapie v rehabilitaci, ergonomie na pracovišti hrou, tradiční čínská medicína v běžném životě, vztah emocí a TČM, aplikace Kinesio Taping Method, rozvoj dětské motoriky a specifika ve vztahu k hypermobilitě ve sportu u dětí

Vědecko-výzkumná činnost: 
hlavní vědecké téma: Význam kvality pohybového projevu na komfort lidského organismu (práce s izokinetickým dynamometrem, diagnostickým ultrazvukem)
od 2020 zapojena do projektu Lokomoce (vyšetření stavu pohybového aparátu u dětské populace včetně edukace pedagogických pracovníků o možnostech rozvoje dětské motoriky)
od 2010 vědecká činnost v projektech Katedry podpory zdraví FSpS zabývajících se tématy Vliv intervenčního respiračního a pohybového tréninku u hematoonkologických pacientů, Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybost, Pohybový program po onkologické léčbě u žen s karcinomem prsu, Vliv kompresivních návleků na svalovou činnost, Práce se seniory, Posilování pedagogických kompetencí v oblasti dynamického rozcvičení a strečinku ve vybraných sportovních odvětvích, Modernizace výuky předmětu Specializace biatlonu včetně implementace do praxe
2010 – 2014 Masarykova Univerzita, fakulta sportovních studií, Postgraduální doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem dizertační práce “Vliv Kinesio Taping Method na musculus biceps brachii”
2008 – 2010 Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Navazující magisterské studium oboru Specializace ve zdravotnictví – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: “Změny izometrické síly m. quadriceps femoris po kardiovaskulární rehabilitaci pacientů s infarktem myokardu”

Akademické stáže: 
2014 International Intensive Programme in Education and Sport „STAY HUNGRY, STAY ACTIVE“, Rimini, Italy
2012 National Water Sports Centrum v Nottinghamu, práce s izokinetickým dynamometrem pod vedením Paula Spencer-Wimpennyho MSc BHSc MCSP SRP

Univerzitní aktivity: 
2014 – 2018 Členka Studijní oborové rady

Mimouniverzitní aktivity: 
2018 Členka ČSTL
2016 Členka KTAI (Kinesio Taping Association International)
2008 Členka UNIFY ČR
2010 – 2011 Intenzivní kurz Pilates, workshop Flowtonic a Latino hot s Mgr. Lenkou Velínskou
2010 Certifikát Bosu Rehab s Mgr. Ivanou Brádkovou u agentury Face Academy
2010 workshopy Chi-ball, Bodybalance a posilování
2009 Osvědčení o odborné způsobilosti pro Instruktor BODY & MIND
2007 Certifikát Malý diplom aerobics u agentury FACE

Ocenění vědeckou komunitou: 
2019 Zvaná přednáška pro Asociaci studentů fyzioterapie v Brně na téma Vnímání těla a smýšlení o sobě napříč generacemi
2018 Zvaná přednáška pro Českou stomatologickou akademii na téma Jak se umět starat o své tělo (zubaře)
2016 Zvaná přednáška pro Asociaci studentů fyzioterapie v Brně na téma Využití TČM ve fyzioterapii
2014 Cena děkana za tvorbu elektronických materiálů k předmětu Fyzikální terapie III
2013 Zvaná přednáška na konferenci Pohybový aparát a zdraví v Brně na téma Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi

Publikace: 

2019
KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Robert VYSOKÝ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Effect of respiratory muscle training on physical performance in a group of patients with Hodgkin’s and Non- Hodgkin’s lymphoma. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche, Torino, Italy: Minerva Medica, 2019, roč. 178, č. 12, s. 916-921. ISSN 0393-3660. doi:10.23736/S0393-3660.18.03986-4.
JANOUŠEK, David, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ a Pavel STEJSKAL. Vyšetření General Movements. Pediatrie pro praxi, Olomouc: SOLEN s.r.o., 2019, roč. 20, č. 3, s. 158-161. ISSN 1213-0494.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Vendula TOMANOVÁ. Možnosti rehabilitace při úpravě pohybového stereotypu jízdy na silničním kole. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2019. ISSN 0375-0922.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Lucie CHYTILOVÁ Význam vyšetření úderu forehand pro stanovení individuálního rehabilitačního plánu hráče tenisu. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2019. ISSN 0375-0922.

2018
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Karolína NEVĚLÍKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Robert VYSOKÝ. Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů – kazuistická studie. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2018, roč. 55, č. 4, s. 247-259. ISSN 0375-0922.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Význam vnímání těla ve sportu. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. 2018. ISSN 1210-5481 .
ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Zdeněk SVOBODA a Azriel BENAROYA. Advanced Conservative Treatment of Complete Acute Rupture of the Lateral Ankle Ligaments: Verifying by Stabilometry. Foot and Ankle Surgery., 2018, roč. 24, č. 1, s. 65-70. ISSN 1268-7731. doi:10.1016/j.fas.2016.12.001.
STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. Effect of Compression Garments on Physiological Responses After Uphill Running. Journal of Human Kinetics, 2018, roč. 2018, č. 61, s. 119-129. ISSN 1640-5544. doi:10.1515/hukin-2017-0136.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Michaela PODZIMKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Physiological Aspects of Musculoskeletal System In Classical Dance. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2018. s. 722-734, 1120 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Ivan STRUHÁR a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. Ultrasound diagnostics of lateral ankle instability. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 240-248, 1120 s. ISBN 978-80-210-8917-4.

2017
KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR a Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8.
PODĚBRADSKÁ, Radana, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Lucie MACHOVÁ a Robert VYSOKÝ. Nejčastěji indikované metody fyzikální terapie u funkčních poruch pohybového systému. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2017, roč. 54, č. 3, s. 199-204. ISSN 0375-0922.
BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Petr ŽIVOCKÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Rehabilitace u funkčních poruch pohybového aparátu spojených s kariérou profesionálního hudebníka – kazuistická studie. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2017, roč. 54, č. 3, s. 182-198. ISSN 0375-0922.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jana ŘEZANINOVÁ a David JANOUŠEK. Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybnost v raném věku – rehabilitace jako prevence. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2017, roč. 54, č. 1, s. 13-23. ISSN 0375-0922.

2016
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Hodnocení projevu svalové činosti pomocí izokinetického dynamometru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 70 s. ISBN 978-80-210-8141-3.
ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jiří VÁCLAVÍK, Jakub HNATIAK a Ondřej RYBÁŘ. Metodika střelby v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X .
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, David JANOUŠEK a Jana ŘEZANINOVÁ. Objektivizace klíčových aspektů v lidské motorice. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. 2016. ISSN 1210-5481 .
ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Zdeněk SVOBODA a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. Stabilometrie po poranění hlezna. In 1. konference „Analýza pohybu v Česku a na Slovensku“. 2016.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Alena PUČELÍKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Úloha kvalitně odebrané anamnézy v přístupu k pacientům s funkčními poruchami pohybového aparátu – kazuistická studie. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2016, roč. 53, č. 2, s. 113-130. ISSN 0375-0922.
ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. Ultrasonografické zobrazení muskuloskeletarních poranění ve sportu z pohledu fyzioterapeuta. Med.Sport.Boh.Slov., Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2016, roč. 25, č. 4, s. 150-156. ISSN 1210-5481.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping Method na excentrickou kontrakci m. biceps brachii. In 1. konference „Analýza pohybu v Česku i na Slovensku“. 2016.

2015
DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Alena POKORNÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Michal HROUZEK. PHYSICAL ACTIVITY AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN CANCER PATIENTS – A PILOT STUDY. In 10th International Conference on Kinanthropology – books of abstract. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
ŘEZANINOVÁ, Jana, Kateřina DOPITOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Problematika hypermobility ve sportu. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 2, s. 70-76. ISSN 1802-7679.
ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Zdeněk SVOBODA a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. The influence of chronic ankle instability on postural stability. In 10th International conference of Kinanthropology, Brno. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. THE ROLE OF PHYSIOTHERAPIST IN SPORT. In 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping® Method na svalovou činnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 73 s. ISBN 978-80-210-8088-1.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Romana LABOUNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Význam rehabilitace ve sportu – ukázka pro konec přípravného období v disciplíně enduro. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2015, roč. 52, č. 4, s. 236-248. ISSN 0375-0922.

2014
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 41 s. ISBN 978-80-210-7345-6.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7346-3.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 25 s. ISBN 978-80-210-7347-0.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 28 s. ISBN 978-80-210-7348-7.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Balneologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 33 s. ISBN 978-80-210-7351-7.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 38 s. ISBN 978-80-210-7166-7.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 37 s. ISBN 978-80-210-7167-4.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 34 s. ISBN 978-80-210-7168-1.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 29 s. ISBN 978-80-210-7169-8.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Michal PEROUTKA. Kinesio Taping® Method effect on biceps brachii eccentric contraction. In 20. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže „Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2014. s. 30-32, 3 s. ISBN 978-80-7435-385-7.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 42 s. ISBN 978-80-210-7320-3.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 40 s. ISBN 978-80-210-7321-0.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 37 s. ISBN 978-80-210-7322-7.
MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 31 s. ISBN 978-80-210-7323-4.

2013
KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Kinesio taping effect on biceps brachii muscle strength. In Martin Zvonar, Zuzana Sajdlova. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Neuvedeno: Masaryk University, 2013. s. 51-58, 8 s. ISBN 978-80-210-6640-3.
KRÁLOVÁ, Dagmar. Model případové studie: role kinesiotejpu v optimalizaci pohybového stereotypu ramenního pletence u volejbalistů. In Mgr. Jindřich Pavlík. Výzkum ve sportovní medicíně I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 57-71, 15 s. ISBN 978-80-210-6167-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6168-2013.
ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Dagmar KRÁLOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Testing of postural control after acute lateral ankle sprain. In 9th International conference Sport and quality of life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi. In Vladimír Jůva. Pohybový aparát a zdraví. Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny. Brno: Paido, 2013. s. 76-82, 7 s. ISBN 978-80-7315-241-3.

2012
KRÁLOVÁ, Dagmar. Role kinesio tejpu v optimalizaci pohybového stereotypu ramenního pletence u volejbalistů. In Martin Zvonař, Jindřich Pavlík, Radka Zálešáková, Tomáš Vodička. Spolupráce v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 47-50, 4 s. ISBN 978-80-210-6201-6.

2011
KRÁLOVÁ, Dagmar. A CASE STUDY MODEL: THE ROLE OF KINESIO TAPE IN OPTIMALIZATION OF SHOULDER GIRDLE MOVEMENT STEREOTYPE OF VOLLEYBALL PLAYERS. In PROCEEDINGS BOOK (6th INTERNATIONALSCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY). 2011. ISBN 978-953-317-013-8.

Vedoucí a oponent: řady magisterských a bakalářských prací

Email: dagmar@prozijpohyb.cz

Web: http://www.dagmarmockralova.cz/