MUDr. Karel Urbášek vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity obor všeobecné lékařství. Je atestovaným lékařem v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Již od studentských let se věnoval dětské ortopedii. V rámci Masarykovy univerzity je zapojen do výuky budoucích lékařů a do řady vědeckých a výzkumných projektů. Jeho mateřským pracovištěm je Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno. V posledních letech se zabývá zejména problematikou korekcí vrozených a získaných deformit pohybového aparátu u dětí a mladistvých a sportovní traumatologií, zejména kolenního kloubu. Absolvoval četné stáže a kurzy v Evropě i ve Spojených státech.