Úvod

Orto Poul spol. s.r.o Dětská i dospělá ortopedie, UZ kyčlí kojenců
MUDr. Jan Kocanda
MUDr. Karel Urbášek
Prof. MUDr. Jan Poul, CSc.
MUDr. Jaroslava Bajerová

Vážení pacienti,
nabízíme Vám možnost on-line objednání do ortopedické ambulance. Hodina objednání je přibližná a nezavazuje lékaře k přesnému dodržení času. Závisí na aktuálních provozních možnostech v daném dni. Pro on-line rezervaci si vyberte lékaře a místo vyšetření.

Při rezervaci zadávejte jméno a datum narození pacienta, ne rodičů.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Vzhledem ke své pokračující maligní chorobě jsem se rozhodl převést svoji praxi na dva vynikající ortopédy – kolegy MUDr. Karla Urbáška a MUDr. Jana Kocandu. Oba lékaře roky znám a jsem přesvědčen o jejich vysoké kvalitě a nejen proto jsem si je vybral jako své nástupce.

Budu Vám nadále sloužit jak na ambulanci, tak při operacích, dokud mi to zdraví
dovolí. Ambulanci v Brně redukuji na 4 dny.

MUDr. Karel Urbášek je vysoce erudovaný dětský ortopéd, skvělý operatér s
mimořádně pěkným vztahem k dětským a dospívajícím pacientům. Jak čeští, tak
zahraniční pacienti se v něm rozhodně nezklamou. Dosud jsme spolu
odoperovali úspěšně stovky pacientů. V dětské ortopedii je to rozhodně můj
nejlepší dosavadní žák. MUDr. Jan Kocanda orientován na dospělou ortopedii,
zejména na problematiku páteře a náhrad velkých kloubů. Je výborným
diagnostikem, trpělivým a empatickým lékařem. Oba dva mají zázemí svých
mateřských klinických pracovišť v případě nutnosti hospitalizace, event. operace.

Vzhledem k jejich domácímu pracovišti jsou schopni pacientům nabídnout
nadstandardní personální a technické vybavení. Pracují na pracovišti nejvyššího
typu v ČR. Prostě se o pacienta kompletně postarají od vstupní prohlídky až po
pooperační sledování. Je na ně absolutní spolehnutí.

Věřím, že se moji dosavadní pacienti budou v dobrých rukou kolegů Karla
Urbáška a Jana Kocandy.

Dne 20. 7. 2018 prof. MUDr. Jan Poul, CSc.